661 962 881droni.pl
codziennie 15:30 egzamin A2 online 48,90 zł (70 zł)
SZKOŁA PILOTAŻU DRONÓW
Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa

TRENINGI

ćwiczenia manewrów w locie
ćwiczenia procedur na ziemi i w locie

 • funkcje Dji Go 4
 • tryby automatyczne
 • filmowanie wesel
 • filmowanie obiektówfilmowanie krajobrazu
 • Jakiego kupić drona
 • Jakie kupić ubezpieczenie
 • Jakie potrzebuję uprawnienia
 • Gdzie mogę latać
imgTrening1

Praktyka w trybie samokształcenia

Jeśli jest to dla Ciebie nowe pojęcie i zastanawiasz się czym jest ta praktyka przeczytaj poniże informacje.

poznaj poniższe procedury i manewry
wykonaj je odpwiednio współpracując z instruktorem

Wymóg wykonania praktyki w trybie samoszkolenia przed przystąpieniem do egzaminu A2 wynika z przepisów prawa wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym komisji UE nr 2019/47
W sekcji UAS.OPEN.030 tego rozporządzenia możemy przeczytać, że "Warunkiem uzyskania certyfikatu jest spełnienie wszystkich następujących warunków we wskazanej kolejności: [...]" , gdzie jednym z warunków jest cyt.
 • "ukończenie praktycznego szkolenia w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2;"

Co obejmuje samokształcenie praktyczne

Zwróć uwagę, czy znasz definicje użytych pojęć takich jak np.: "strefa operacji BSP", "strefa geograficzna", "skoordynowane duże i ciasne zakręty", "strefa zakazów lotu", "strefa zamknięta"
 • (a) Przygotowanie do operacji UAS:

 • (1) upewnienie się, że:
  • (i) wybrany ładunek jest kompatybilny z BSP używanym do operacji;
  • (ii) strefa operacji BSP jest odpowiednia dla zamierzonej operacji; i
  • (iii) BSP spełnia wymagania techniczne strefy geograficznej;
 • (2) określ obszar operacji, na którym odbywa się zamierzona operacja zgodnie z UAS.OPEN.040;
 • (3) określ obszar operacji z uwzględnieniem charakterystyki BSP;
 • (4) zidentyfikuj ograniczenia opublikowane przez państwa członkowskie dla strefy geograficznej (np. Strefy zakazu lotów, strefy zamknięte i strefy o szczególnych warunkach w pobliżu strefy operacyjnej), a w razie potrzeby uzyskaj zezwolenie podmiotu odpowiedzialnego za takie strefy;
 • (5) określ cele operacji BSP;
 • (6) zidentyfikuj wszelkie przeszkody i potencjalną obecność niezaangażowanych osób na obszarze operacji, które mogłyby utrudniać zamierzoną operację BSP; i
 • (7) sprawdź aktualne warunki meteorologiczne i prognozę na planowany czas operacji.
 • (b) Przygotowanie do lotu:

 • (1) oceń ogólny stan bezzałogowego systemu powietrznego i upewnij się, że konfiguracja bezzałogowego systemu powietrznego jest zgodna z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w instrukcji obsługi;
 • (2) upewnij się, że wszystkie demontowalne elementy BSP są odpowiednio zabezpieczone;
 • (3) upewnij się, że oprogramowanie zainstalowane w BSP i w zdalnej stacji pilota jest najnowszym oprogramowaniem opublikowanym przez producenta BSP;
 • (4) w razie potrzeby skalibruj przyrządy na pokładzie BSP;
 • (5) zidentyfikuj możliwe warunki, które mogą zagrozić planowanej operacji BSP;
 • (6) sprawdź stan baterii i upewnij się, że jest adekwatny do zamierzonej pracy bezzałogowego systemu powietrznego;
 • (7) zaktualizuj system świadomości geograficznej; i
 • (8) ustaw system ograniczenia wysokości, jeśli to konieczne.
 • (c) Lot w normalnych warunkach:

 • (1) korzystając z procedur przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi, zapoznaj się z tym jak:
  • (i) wykonać start;
  • (ii) wykonać stabilny lot:
  • (A) wykonać zawis nad punktem w przypadku wielowirnikowego BSP;
  • (B) wykonać skoordynowane duże zakręty;
  • (C) wykonać skoordynowane ciasne zakręty;
  • (D) wykonać lot po prostej na stałej wysokości;
  • (E) wykonać zmiany kierunku, wysokości i prędkości lotu;
  • (F) wykonać lot podążając zaplanowaną ścieżką;
  • (G) wykonać powrót BSP w kierunku pilota po umieszczeniu BSP w odległości, która nie pozwala już na rozróżnienie jego orientacji, w przypadku BSP wielowirnikowego;
  • (H) wykonać lot poziomy z różną prędkością (krytyczna duża prędkość lubkrytyczna niska prędkość) w przypadku BSP stałopłatów;
  • (iii) utrzymać BSP poza strefami zakazu lotów lub strefami zamkniętymi, chyba że posiadasz zezwolenie;
  • (iv) korzystać z zewnętrznych odniesień do oceny odległości i wysokości BSP;
  • (v) wykonać procedury powrotu do domu - automatyczną lub ręczną;
  • (vi) wykonać lądowanie; i
  • (vii) wykonać procedurę chybionego lądowania w przypadku BSP stałopłatu; i
 • (2) utrzymywać wystarczającą odległość od przeszkód;
 • (d) Lot w warunkach odbiegających od normy:

 • (i) kierowanie torem lotu UAS w sytuacjach odbiegających od normy;
 • (ii) radzenie sobie z sytuacją, gdy urządzenie do pozycjonowania bezzałogowego systemu powietrznego jest uszkodzone;
 • (iii) zarządzanie sytuacją wtargnięcia osoby na obszar operacji i podejmowanie odpowiednich środków w celu utrzymania bezpieczeństwa;
 • (iv) zarządzanie wyjściem BSP ze strefy operacji określonej podczas przygotowań do lotu;
 • (v) zarządzanie wtargnięciem załogowego statku powietrznego w pobliże obszaru operacji;
 • (vi) zarządzanie wtargnięciem innego BSP na obszar operacji;
 • (vii) wybieranie właściwego dla sytuacji mechanizmu ochronny; (viii) radzenie sobie z sytuacją utraty wysokości lub kontroli nad pozycją wywołaną zjawiskami zewnętrznymi;
 • (ix) wznowienie ręcznego sterowania BSP, gdy systemy automatyczne czynią sytuację niebezpieczną; i
 • (x) zarządzanie procedurą w przypadku utraty łącza.
 • (e) Odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna:
 • (i) przeprowadź podsumowanie operacji BSP; i
 • (ii) określ sytuacje, w których zgłoszenie zdarzenia jest konieczne, i uzupełnij zgłoszenie.

  TRENINGII

 • kontrola sprawności
 • aktualizacja systemów
 • checkin
 • start
 • wizja lokalna
 • komunikaty publiczne
 • komunikacja z obserwatorem
 • lądowanie
 • odprawa
imgTrening1

Trening dzieci

Treningi sterowania dronem przez dzieci poniżej 18 lat

Zastanawasz się, czy możesz swoje dziecko zainteresować dronami ? Nie jesteś pewien, czy prawo na to zezwala ?

PILOTOWANIE DRONA Z INSTRUKTOREM

Za zgodą opiekuna dzieci mogą zapoznać się z pilotowaniem drona pod kontrolą naszego instruktora, posiadającego odpowiednie kompetencje.

Pasjonowanie się dronami w w wieku dziecięcym może zaczynać się od

 • oglądania dronów
 • rozmów z innymi pasjonatami
 • lotów w googlach i widoku z tzw. pierwszej osoby
 • starowania gimbalem i oglądanie krajobrazu z powietrza
 • sterowanie gimbalem i robienie zdjęć

droni.pl - Dronowe Treningi, Szkolenia i Egzaminy Pilotów BSP

661 962 881droni.pl

Kontakt z nami

tel. 661 962 881
szkolenia@droni.pl

facebook.com/DroniPL


Szkolenia praktyczne i ocenę z praktyki organizujemy w miejscach:
Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa.
 • Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa
 • całe woj. dolnośląskie
 • miejsca wskazane przez klienta (po akceptacji)

Droni.pl - Szkolenia, treningi i egzaminy pilotów bsp
E100 - nr w edwidencji Urząd Lotnictwa Cywilnego podmiotów egzaminujących pilotów bezzałogowych statków powietrznych
S080 - nr w ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego operatorów szkolących pilotów bezzałogowych statków powietrznych : S080

Marka Droni.pl należy do Marzenie77i7 z siedzibą w Wałbrzychu
NIP 8861855167, Regon 022080252