661 962 881droni.pl
codziennie 15:30 egzamin A2 online 48,90 zł (70 zł)
SZKOŁA PILOTAŻU DRONÓW
Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa

KURSY

na pilota bezzałogowych statków powietrznych

Kursy dronowe - nabycie umiejętnosci do operowania dronem w wyższej kategorii

Mają na celu przekazanie kursantom nowych umiejętności i wiedzy potrzebnych to realizacji operacji lotniczych z wykorzystaniem SBSP w coraz bardziej ryzykownych lotach. Kursy na wyższe kategorie kompetencji pilota BSP przygotowują do bezpieczniejszego i zgodnego z prawem latania w warunkach operacyjnych opisanych dla kolejno wyższych kategorii. Podnoszony jest poziom zaawansowania wiedzy, którą kursant już posiada i stopień świadomości różnych zagrożeń w powietrzu i na ziemi. Każda kategoria i kurs to rozbudowana wiedza i rozwinięte umiejętności przejawijące się w opanowaniu nowych procedur i manewrów, które można stopniować i oceniać.

Szkolenia dronowe - doskonalenie umiejętnosci

są rozwijaniem już nabytych wcześniej przez kursanta umiejętności. Mają na celu rozszerzanie wiedzy w zakresie umiejętności, które kursant już ma. Polegają na pogłębianiu specjalizacji.

Ceny kursów na pilota drona BSP

ceny brutto na dzień 15.05.2022

 • NSTS 02
 • PLN 1590.00 / kurs
 • 12 godzin teorii
 • 7 godziny lotu
 • 1 godzina obsługi
 • Zapisz się
 • NSTS 05
 • PLN 1090.00 / kurs
 • 16 godzin teorii
 • 9 godzin lotu
 • 1 godzina naziemna
 • Dolny Śląsk
 • Zapisz się
 • NSTS 06
 • PLN 2990.00 / kurs
 • 16 godzin teorii
 • 10 godziny lotu
 • 1 godzina naziemna
 • Zapisz się
img1
img4
img4

Kurs A2

pozwala uzyskać nową wiedzę i umiejętności potwierdzone po zaliczeniu egzaminu certyfikatem kompetencji pilota BSP do lotów na warunkach kategorii otwartej A2

Na kursie poznasz wiele procedur i manewórw, które są podstawą bezpiecznego i umiejętnego latania dronami.

To znacznie więcej niż umiętność lotu w przód, w tył i na boki.

Są to umijętności i wiedza przydatne przy pilotowaniu każdego drona.

  Kurs A2

 • online, dostajesz dostęp do materiałów teoretycznych poszerzających wiedzę z wymaganego zakresu
 • stacjonarnie, po umówieniu się z nami na dogodny termin, instruktor pokaże Tobie wymagane prawem praktyczne manewry w powietrzu i sposób ich prawidłowego wykonania pilotowanym dronem BSP

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE A2

Pilot drona który zdobędzie certyfikat kompetencji pilota bsp uprawniający do lotów w katerogii otwartej A2 zyskuje możliwość wykonywania legalnie lotów na warunkach A2 opisanych w przepisach prawa dronowego. Jest to m.in.
 • możliwość latania dronem o masie do 2kg w okresie obowiązywania przepisów przejściowych, a od 1 stycznia 2023 r. latania dronem klasy C0 tu info o klasach
 • możliwość przelotu w odległości min 30 m od osób postronnych
 • możliwość przelotu w odległości min 5m od osób postronnych, jeżeli lot wykonywany będzie dronem z wykorzystaniem funkcji niskiej prędkości tj. 3m/s
 • latania w mieście, zachowując powyższe warunki

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO A2

Darmowe szkolenie dostępne na stronie ULC do kategorii A2

Na stronie drony.ulc.gov.pl dostępny jest bezpłatny materiał teoretyczny, obejmuje swoim zakresem zagadnienia wskazane w obowiązujących przepisach UE. Ma ona charakter wyłącznie materiałów poglądowych, ale z jego pomocą łatwiej jest zaliczyć egzamin A2. Materiałów rozszerzających wiedzę przydatną w wyznaczonym zakresie jest wiele w internecie.

Płatne materiały rozszerzające wiedzę do A2

Oferujemy pilotom BSP, pogłębianie wiedzy poprzez zakup rozszerzonego kursu teoretycznego do kategorii A2. Zawiera on wyselekcjonowaną i poszerzoną wiedzę specjalnie pod kątem użyteczności dla pilotów BSP. Oparliśmy się na praktycznym doświadczeniu pilotów BSP połączonym z materiałami specjalistów z danej dziedziny. Tak, przygotowany materiał ułatwi Państwu zrozumienie istotnych zagadnień dla bezpiecznej eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych oraz ograniczy potrzebę szukania materiałów na własną rękę.

W stosunku do kursu na stronach ULC nasze szkolenie teoretyczne rozszerza wiedzę w niektórych aspektach oraz omawia ją z innej strony. Dzięki temu wyjaśnia poruszane zagadnienia w sposób przystępny i zrozumiały dla niefachowców. Przyswojenie wiedzy z kursu będzie dużym ułatwieniem przy zdawaniu obowiązkowego egzaminu teoretycznego dla uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota A2.

  Uczestnicząc w naszym Kursie A2 zyskujesz

 • poznasz i zrozumiesz podstawową terminologię
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu:
  1. meteorologii, w tym użyteczne aplikacje
 • podstawy budowy bezzałogowych statków powietrznych
 • budowę i zastosowanie pakietów zasilających
 • procedury ograniczające ryzyko na ziemi i w powietrzu
 • dobre praktyki pilotowania drona
 • po udanej próbie w ciągu kilku dni uzyskasz nowe uprawnienia na koncie ULC
 • TU dowiesz więwięcej o przebiegu egzaminu A2

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Egzamin A2 wymaga od pilotów, aby mieli już za sobą pewną określoną praktykę w lataniu. Manewry i czynności jakie powinien mieć opanowane pilot starający się o kompetencje A2 są wymienione w unijnych, a na tej podstawie w krajowych przepisach prawa.

Szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia

w warunkach przestrzennych i operacyjnych odpowiadających kategorii A1/A3

Praktykę tę i umiejętności można nabyć samodzielnie ćwicząc podane w przepisach manewry. Jednak wiemy, że początkującym pilotom może być trudno zrozumieć użytą terminologię oraz zasady na jakich prawidłowo należy wykonać te ćwiczenia. Mamy więc w ofercie usługę, która ułatwia nabycie tych praktycznych umiejętności. Całą praktykę można wykonać pod kontrolą i ze wskazówkami naszego instruktora.

  OFERTA

 • 177,00 zł - kurs teorii A2, udostępnimy nasze materiały szkoleniowe
 • 377,00 zł - kurs praktyki VLOS (manewry i procedury) do A2 z naszym instruktorem
 • 28,90 zł - egzamin A2 (wymagane minimum 75% poprawnych odpowiedzi, aby móc uzyskać Certyfikat Kompetencji Pilota A2) / każde podejście

Wymagania

 • ukończone szkolenie A1/A3
 • ukończyć szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia w warunkach operacyjnych dla podkategorii A3 (UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2) o tym jak je wykonać dowiesz się tutaj:LINK

NSTS-01,02,05,06

kategorie szczególne

Ceny kursów na pilota drona BSP

ceny brutto na dzień 15.05.2022

 • NSTS 02
 • PLN 1590.00 / kurs
 • 12 godzin teorii
 • 7 godziny lotu
 • 1 godzina obsługi
 • Zapisz się
 • NSTS 05
 • PLN 1090.00 / kurs
 • 16 godzin teorii
 • 9 godzin lotu
 • 1 godzina naziemna
 • Dolny Śląsk
 • Zapisz się
 • NSTS 06
 • PLN 2990.00 / kurs
 • 16 godzin teorii
 • 10 godziny lotu
 • 1 godzina naziemna
 • Zapisz się
img1
img4
img4

NSTS-01

pozwala uzyskać nową wiedzę i umiejętności potwierdzone po zaliczeniu egzaminu certyfikatem kompetencji pilota BSP do lotów na warunkach kategorii otwartej A2

Na kursie poznasz wiele procedur i manewórw, które są podstawą bezpiecznego i umiejętnego latania dronami.

To znacznie więcej niż umiętność lotu w przód, w tył i na boki.

Są to umijętności i wiedza przydatne przy pilotowaniu każdego drona.

  Kurs NSTS-01

 • online, dostajesz dostęp do materiałów teoretycznych poszerzających wiedzę z wymaganego zakresu
 • stacjonarnie, po umówieniu się z nami na dogodny termin, instruktor pokaże Tobie wymagane prawem praktyczne manewry w powietrzu i sposób ich prawidłowego wykonania pilotowanym dronem BSP

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE NSTS-01

Przewszytskim uprawnienia te pozowlają wykonywać operacje lotnicze z wykorzystaniem dronów MR (mulitorotorów), które przekraczają warunki dla operacji w kategoriach otwartych. Musisz zatem wiedzieć jakie operacje mogą być wykonywane w kategoriach otwartych.Pilot drona który zdobędzie certyfikat kompetencji pilota bsp uprawniający do lotów w katerogii szczególnej NSTS-01 zyskuje możliwość wykonywania legalnie lotów na warunkach narodowych scenariuszy standardowych NSTS-01 opisanych w przepisach prawa dronowego. Jest to m.in.
 • możliwość lotów w zasięgu widoczności wzrokowej tzw. VLOS oraz lotów z wikodkiem z pierwszej osoby tzw. FPV
 • możliwość latania dronem o masie do 4kg w okresie obowiązywania przepisów przejściowych, a od 1 stycznia 2023 r. latania dronem klasy C0,C1,C2,C3 tu info o klasach
 • mozliwość przelotu w odelgłości min 30 m od osób postronnych
 • możliwość przelotu w odelgłości min 5m od osób postronnych, jeżeli lot wykonywany będzie dronem z wykorzystaniem funkcji niskiej prędkości
 • występowania o zgodę na loty wykraczające poza scenariusze strandardowe

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO NSTS-01

Darmowe szkolenie dostępne na stronie ULC do kategorii A2

Na stronie drony.ulc.gov.pl dostępny jest bezpłatny materiał teoretyczny, obejmuje swoim zakresem zagadnienia wskazane w obowiązujących przepisach UE. Ma ona charakter wyłącznie materiałów poglądowych, ale z jego pomocą łatwiej jest zaliczyć egzamin A2. Materiałów rozszerzających wiedzę przydatną w wyznaczonym zakresie jest wiele w internecie.

Płatne materiały rozszerzające wiedzę do NSTS-01

Szkolenie z teorii obejmuje zakres:

W stosunku do kursu na stronach ULC nasze szkolenie teoretyczne rozszerza wiedzę w niektórych aspektach oraz omawia ją z innej strony. Dzięki temu wyjaśnia poruszane zagadnienia w sposób przystępny i zrozumiały dla niefachowców. Przyswojenie wiedzy z kursu będzie dużym ułatwieniem przy zdawaniu obowiązkowego egzaminu teoretycznego dla uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota A2.

  I) Przepisy lotnicze:

 • 1. Wprowadzenie do EASA i systemu lotniczego:
  1. podstawowe informacje o EASA,
   unifikacja przepisów lotniczych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych na terenie Unii Europejskiej.
 • 2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich oraz rozporządzenie 2019/947:
  1. ich zastosowanie w państwach członkowskich UE,
   podkategorie w kategorii „otwartej” i powiązane klasy bezzałogowych systemów powietrznych C0-C4,
   rejestracja operatorów bezzałogowych statków powietrznych,
   obowiązki operatora bezzałogowych statków powietrznych,
   obowiązki pilota,
   incydent - zgłoszenie wypadku; Centralna Baza Zgłoszeń Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 • 3. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze i akty wykonawcze do niej w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.
 • 4. System teleinformatyczny dla operacji bezzałogowych, wskazany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
 • 5. Wprowadzenie do kategorii „szczególnej”.
 • 6. Instrukcja Operacyjna.
 • 7. Ocena ryzyka, koncepcja operacji CONOPS, wprowadzenie do metodologii SORA (Specific Operations Risk Assessment).
 • 8. Przegląd standardowych scenariuszy (STS) i predefiniowanych ocen ryzyka (PDRA).

  II) Ograniczenia możliwości człowieka:

 • 1. Wpływ środków psychoaktywnych, alkoholu oraz przypadki, gdy pilot jest niezdolny do wykonywania swoich zadań z powodu urazu, zmęczenia, zażywania lekarstw, choroby lub z innych przyczyn.
 • 2. Ludzka percepcja:
  1. czynniki wpływające na operacje VLOS,
   odległość przeszkód i odległość między bezzałogowymi statkami powietrznymi a przeszkodami,
   ocena prędkości lotu bezzałogowych statków powietrznych,
   ocena wysokości lotu bezzałogowych statków powietrznych,
   świadomość sytuacyjna,
   operacje nocne,
   zmęczenie,
   czas trwania lotu w godzinach pracy,
   rytmy okołodobowe,
   presja czasu,
   stres w pracy,
   naciski związane z realizacją zadań komercyjnych,
   uwaga,
   eliminowanie czynników rozpraszających,
   techniki skanowania przestrzeni powietrznej,
   stan zdrowia (środki ostrożności dotyczące zdrowia, alkohol, narkotyki, leki itp.),
   czynniki środowiskowe, takie jak zmiana widzenia z orientacji na słońce.

  III) Procedury operacyjne:

 • 1. Przed lotem:
  1. ocena obszaru operacji i otoczenia, w tym terenu i potencjalnych przeszkód i zagrożeń dla utrzymania operacji VLOS, potencjalnego przelotu nad ludźmi oraz potencjalnego przelotu nad infrastrukturą krytyczną,
   źródła zakłóceń pracy systemu bezzałogowego statku powietrznego i ich identyfikacja,
   weryfikacja stref geograficznych, lotniczych,
   klasyfikacja przestrzeni powietrznej,
   procedury rezerwacji przestrzeni powietrznej,
   zbiory informacji lotniczych,
   NOTAM-y,
   planowanie misji, względy przestrzeni powietrznej i ocena ryzyka w miejscu operacji:
   - środki mające na celu przestrzeganie ograniczeń i warunków mających zastosowanie do objętości operacyjnej i bufora ryzyka ziemi dla planowanej operacji,
   - korzystanie z obserwatorów,
 • 2. W locie:
  1. procedury normalne,
   procedury na wypadek sytuacji awaryjnych (np. w przypadku utraty łączności).
 • 3. Po locie:
  1. kontrola po locie,
  rejestrowanie szczegółów lotu.

  IV) Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu:

 • 1. Umiejętności pilota bezzałogowego statku powietrznego:
  1. zaawansowane umiejętności lotnicze,
   manewry i procedury awaryjne.
 • 2. Dziennik pokładowy i związana z nim dokumentacja.
 • 3. Dobre praktyki sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi.
 • 4. Ogólne informacje o nietypowych warunkach (np. przeciągnięcia, obroty, ograniczenia dla pionowych zmian wysokości, autorotacja, pierścienie wirowe).
 • 5. Podejmowanie decyzji w locie.
 • 6. Bezpieczeństwo lotnicze:
  1. lekkomyślne zachowanie, środki ostrożności przy operacjach przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych i podstawowe wymagania dotyczące towarów niebezpiecznych,
   rozpoczynanie lub zatrzymywanie operacji z uwzględnieniem czynników środowiskowych, warunków i ograniczeń bezzałogowych statków powietrznych, ograniczeń pilota i czynnika ludzkiego,
   w zakresie operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS):
   - zachowywanie bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów, zwierząt lub osób,
   - udział obserwatora,
   - identyfikacja zgromadzeń osób,
   - zasady postępowania na wypadek, napotkania innego ruchu lotniczego,
   - przestrzeganie ograniczenia wysokości,
   - w przypadku korzystania z obserwatora bezzałogowego statku powietrznego - obowiązki i komunikacja między obserwatorem bezzałogowego statku powietrznego a pilotem,
   - raportowanie zdarzeń lotniczych.
 • 7. Ograniczenia przestrzeni powietrznej:
  1. - uzyskiwanie i obserwowanie aktualnych informacji o wszelkich ograniczeniach lub warunkach lotów publikowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia nr 2019/947.

  V) Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych:

 • 1. Podstawowe zasady lotu.
 • 2. Wpływ warunków środowiskowych na działanie bezzałogowego statku powietrznego.
 • 3. Zasady zdalnego kierowania bezzałogowego statku powietrznego:
  1. przegląd,
   częstotliwości i widma łączy danych,
   automatyczne tryby lotu, sterowanie ręczne.
 • 4. Zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika bezzałogowego statku powietrznego, w szczególności w zakresie:
  1. przeglądu głównych elementów bezzałogowego statku powietrznego,
   ograniczeń (np. masa, prędkość, środowisko, czas pracy akumulatora i itp.),
   kontrolowania bezzałogowego statku powietrznego we wszystkich fazach lotu (np. start, zawis w powietrzu, w stosownych przypadkach, podstawowe manewry w locie i lądowanie),
   czynników wpływających na bezpieczeństwo lotu,
   ustawiania parametrów procedur Fail-Safe,
   ustalania maksymalnej wysokości,
   procedur implementacji i aktualizacji danych o strefach geograficznych do systemu świadomości przestrzennej,
   procedur wczytywania numeru rejestracyjnego operatora bezzałogowego statku powietrznego do systemu bezpośredniej zdalnej identyfikacji,
   bezpieczeństwa:
   A. instrukcje dotyczące zabezpieczenia ładunku/obciążenia,
   B. środki ostrożności, aby uniknąć obrażeń od wirników i ostrych krawędzi,
   C. bezpieczne obchodzenie się z akumulatorami,
   instrukcji konserwacji i utrzymania bezzałogowego statku powietrznego w należytym stanie technicznym.
 • 5. Utrata sygnału i protokoły awarii systemu - zrozumienie stanu i planowanie zaprogramowanych reakcji, takich jak powrót do domu, zawis (loiter), natychmiastowe lądowanie.
 • 6. Systemy awaryjnego zakończenia lotu.
 • 7. Tryby sterowania lotem.

  VI) Meteorologia:

 • 1. Wpływ pogody na bezzałogowe statki powietrzne:
 • 2. Pozyskiwanie i analiza prognoz pogody.
 • 3. Uzyskiwanie i interpretacja zaawansowanych informacji o pogodzie:
  1. zasoby informacyjne dotyczące pogody,
   raporty,
   prognozy i konwencje meteorologiczne właściwe dla typowych operacji lotniczych przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego,
   lokalne oceny pogody,
   wykresy niskiego poziomu,
   METAR, SPECI, TAF.

  VII) Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie:

 • 1. Typowa obwiednia operacyjna wiropłatu, płatowca i hybrydowego.
 • 2. Masa, wyważenie oraz środek ciężkości (CG):
  1. zmiana wyważenia w zależności od miejsca i sposobu montażu ładunków,
   stabilność lotu przy różnym rodzaju obciążeń,
   wpływ konstrukcji i typu bezzałogowego statku powietrznego na położenie środka ciężkości.
 • 3. Zabezpieczenie ładunku.
 • 4. Akumulatory:
  1. zapobieganie potencjalnym niebezpiecznym warunkom,
   rodzaje akumulatorów stosowanych w bezzałogowych statkach powietrznych (np. Li-Pol, Li-Ion),
   terminologia używana w odniesieniu do baterii (np. efekt pamięci, pojemność, współczynnik c),
   wiedza, jak działa bateria (np. ładowanie, użytkowanie, niebezpieczeństwo, przechowywanie).

  VIII) Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi:

 • 1. Funkcje trybu niskiej prędkości.
 • 2. Ocena odległości od osób.
 • 3. Zasada 1:1.
 • 4. Zapoznanie się ze środowiskiem pracy, w szczególności:
  1. w jaki sposób przeprowadzić ocenę obecności niezaangażowanej osoby w obszarze, nad którym prowadzona jest operacja,
   informowanie zaangażowanych osób,
   informowanie niezaangażowanych osób,
   zabezpieczenie miejsca startu i lądowania.

  Uczestnicząc w naszym Kursie A2 zyskujesz

 • poznasz i zrozumiesz podstawową terminologię
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu:
 • meteorologii, w tym użyteczne aplikacje
 • podstawy budowy bezzałogowych statków powietrznych
 • budowę i zastosowanie pakietów zasilających
 • procedury ograniczające ryzyko na ziemi i w powietrzu
 • dobre praktyki pilotowania drona
 • po udanej próbie w ciągu kilku dni uzyskasz nowe uprawnienia na koncie ULC
 • TU dowiesz więwięcej o przebiegu egzaminu A2

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Egzamin A2 wymaga od pilotów, aby mieli już za sobą pewną określoną praktykę w lataniu. Manewry i czynności jakie powinien mieć opanowane pilot starający się o kompetencje A2 są wymienione w unijnych, a na tej podstawie w krajowych przepisach prawa.

Szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia

w warunkach przestrzennych i operacyjnych odpowiadających kategorii A1/A3

Praktykę tę i umiejętności można nabyć samodzielnie ćwicząc podane w przepisach manewry. Jednak wiemy, że początkującym pilotom może być trudno zrozumieć użytą terminologię oraz zasady na jakich prawidłowo należy wykonać te ćwiczenia. Mamy więc w ofercie usługę, która ułatwia nabycie tych praktycznych umiejętności. Całą praktykę można wykonać pod kontrolą i ze wskazówkami naszego instruktora.

  OFERTA

 • 890,00 zł - kurs teorii A2, udostępnimy nasze materiały szkoleniowe
 • 1190,00 zł - kurs praktyki VLOS (manewry i procedury) do A2 z naszym instruktorem
 • 77,70 zł - kolejne godziny praktyki zinstruktorem
 • 77,70 zł - wykłady z teorii, stacjonarnie z instruktorem
 • 58,90 zł - egzamin NSTS-01 (wymagane minimum 75% poprawnych odpowiedzi, aby móc uzyskać Certyfikat Kompetencji Pilota A2) / każde podejście

Wymagania

 • ukończone szkolenie A1/A3
 • ukończyć szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia w warunkach operacyjnych dla podkategorii A3 (UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2) o tym jak je wykonać dowiesz się tutaj:LINK

droni.pl - Dronowe Treningi, Szkolenia i Egzaminy Pilotów BSP

661 962 881droni.pl

Kontakt z nami

tel. 661 962 881
szkolenia@droni.pl

facebook.com/DroniPL


Szkolenia praktyczne i ocenę z praktyki organizujemy w miejscach:
Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa.
 • Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa
 • całe woj. dolnośląskie
 • miejsca wskazane przez klienta (po akceptacji)

Droni.pl - Szkolenia, treningi i egzaminy pilotów bsp
E100 - nr w edwidencji Urząd Lotnictwa Cywilnego podmiotów egzaminujących pilotów bezzałogowych statków powietrznych
S080 - nr w ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego operatorów szkolących pilotów bezzałogowych statków powietrznych : S080

Marka Droni.pl należy do Marzenie77i7 z siedzibą w Wałbrzychu
NIP 8861855167, Regon 022080252