661 962 881droni.pl
codziennie 15:30 egzamin A2 online 48,90 zł (70 zł)
SZKOŁA PILOTAŻU DRONÓW
Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa

KATEGORIE

operacji dronowych

Kategoria otwarta - dla większości posiadaczy i użytkowników lekkich dronów konsumenckich, którzy pasję dronową wykorzystują do zdjęć z wycieczek,

Kategorie szczególne - dla droniarzy, podejmujących wyzwania o większym stopniu ryzyka i zagrożenia bezpieczeństwa. Korzystać z nich powinny osoby latające w miastach cięższymi dronami, nagrywające imprezy masowe, wykorzystujące drony do transportu materiałów, przelatujące nad terenami zaludnionymi

img1img4img4

Kategorie operacji dronowych

Chcesz zrozumieć, gdzie i na jakich warunkach możesz latać ?

zapisz się na kursy

Wszystkie operacje z wykorzystaniem drona BSP mieszczące się w warunkach operacji kategorii otwartych są tylko i wyłącznie typu VLOS, czyli w zasięg widoczności wzrokowej. Każdy lot w których pilot traci możliwość obserwowania drona nie spełnia warunków dla operacji w kategoriach otwartych A1,A2, A3.

Podział wykonywanych operacji lotniczych z użyciem dronów BSP (bezzałogowych statków powietrznych) na kategorie wynika z oceny ryzyka jakie stwarzają dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla mienia i infrastruktury. W nowych (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) przepisach prawa dronowego przyjęto podział na trzy stopnie zagrożeń i ryzyka:

  • niskie ryzyko - operacje na warunkach otwartych
  • średnie ryzyko - operacje na warunkach szczególnych
  • duże ryzyko - operacje na warunkach certyfikowanych

Operacje z użyciem drona, które niosą niskie ryzyko są określane mianem operacji w kategorii otwartej. Aby zapewnione było niskie ryzyko, przy różnych masach dronów opisane zostały trzy warianty wykonywania tych operacji w zależności od masy drona. Operacje z najlżejszymi dronami - kategoria A1. Do tych operacji niskiego ryzyka zaliczymy

  • A1 - operacje dronem poniżej 250g, nawet wtedy, gdy są wykonywane nad osobami postronnymi
  • A2 - operacje cięższym dronem, ale poniżej 900g, jeśli normalny, zaplanowany przebieg powinien obyć się bez osób postronnych
  • gdy dron podąża za stacja bazową, ale w odległości max 50m od niej
  • A3 -

KATEGORIA A1 - to misje, gdy zapewnione jest NISKIE RYZYKO

gdy latasz dronem poniżej 500g - przepisy przejściowe do końca 2022
gdy latasz dronem poniżej 900g - przepisy od 1 stycznia 2023
loty cięższymi dronami nie mieszczą się w tej kategorii

KATEGORIA A2 - to misje, gdy zapewnione jest niskie ryzyko

drony poniżej 2kg - przepisy przejściowe do końca 2022

NISKIE RYZYKO - kategoria A2- drony poniżej 4kg

NISKIE RYZYKO - kategoria A3 - drony do 25kg - przepisy przejściowe do końca 2022

NISKIE RYZYKO - kategoria A3 - drony do 25kg

GDZIE MOŻNA LATAĆ

Darmowe szkolenie dostępne na stronie ULC do kategorii A2

Na stronie drony.ulc.gov.pl dostępny jest bezpłatny materiał teoretyczny, obejmuje swoim zakresem zagadnienia wskazane w obowiązujących przepisach UE. Ma ona charakter wyłącznie materiałów poglądowych, ale z jego pomocą łatwiej jest zaliczyć egzamin A2. Materiałów rozszerzających wiedzę przydatną w wyznaczonym zakresie jest wiele w internecie.

CZY MOŻNA LATAĆ W STREFACH KONTROLOWANYCH

droni.pl - Dronowe Treningi, Szkolenia i Egzaminy Pilotów BSP

661 962 881droni.plKontakt z nami
tel. 661 962 881
szkolenia@droni.pl

facebook.com/DroniPL


Szkolenia praktyczne i ocenę z praktyki organizujemy w miejscach:
Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa.
  • Wałbrzych, Wrocław, Poznań, Głogów, Leszno, Nysa
  • całe woj. dolnośląskie
  • miejsca wskazane przez klienta (po akceptacji)

Droni.pl - Szkolenia, treningi i egzaminy pilotów bsp
E100 - nr w edwidencji Urząd Lotnictwa Cywilnego podmiotów egzaminujących pilotów bezzałogowych statków powietrznych
S080 - nr w ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego operatorów szkolących pilotów bezzałogowych statków powietrznych : S080

Marka Droni.pl należy do Marzenie77i7 z siedzibą w Wałbrzychu
NIP 8861855167, Regon 022080252